Aksept

‘Yoga’ skifter mitt fokus 🧘🏻‍♂️

Til å være mer opptatt av egne reaksjoner enn selve situasjonen som oppstår. 

La oss si det skjer noe jeg ikke liker eller har problemer med å godta. 

‘Lidelse’ kommer ikke fra situasjonen i seg selv, men fra håndteringen av den. 

Får jeg en trang til å fravike fra at noe faktisk ER reelt, så skapes det sterk motstand og lidelse både i kropp og sinn. 

Det handler ikke om å passivt godta og gå inn i offermodus. Det handler om å akseptere det som faktisk er reelt. Og fra det ståstedet handle. 

Det handler om å stå i det, hva enn det måtte være, kontra å rømme. 

.

Min yoga praksis på matta hjelper å gi kropp og sinn SPACE til å gå inn i en situasjon uten å ønske at noe er annerledes. Sinnet får en slags pause fra å  jage eller fikse. 

Matta blir en lekegrind, et rom for å eksperimentere. Hva skjer mentalt når det fysiske blir utfordret? Hva med frustrasjon eller skuffelse underveis, kan det godtas eller ønskes det bort? 

Kan jeg samtidig være raus mot meg selv i forhold til alle følelser som dukker opp? 

Self Love does not involve selv pity nor judgment. Selv love is compassion and acceptance. ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*