Aksept

'Yoga' skifter mitt fokus 🧘🏻‍♂️

Til å være mer opptatt av egne reaksjoner enn selve situasjonen som oppstår.

La oss si det skjer noe jeg ikke liker eller har problemer med å godta.

'Lidelse' kommer ikke fra situasjonen i seg selv, men fra håndteringen av den.

Får jeg en trang til å fravike fra at noe faktisk ER reelt, så skapes det sterk motstand og lidelse både i kropp og sinn.

Det handler ikke om å passivt godta og gå inn i offermodus. Det handler om å akseptere det som faktisk er reelt. Og fra det ståstedet handle.

Det handler om å stå i det, hva enn det måtte være, kontra å rømme.

Min yoga praksis på matta hjelper å gi kropp og sinn SPACE til å gå inn i en situasjon uten å ønske at noe er annerledes. Sinnet får en slags pause fra å jage eller fikse.

Matta blir en lekegrind, et rom for å eksperimentere. Hva skjer mentalt når det fysiske blir utfordret? Hva med frustrasjon eller skuffelse underveis, kan det godtas eller ønskes det bort?

Kan jeg samtidig være raus mot meg selv i forhold til alle følelser som dukker opp?

Self Love does not involve selv pity nor judgment. Selv love is compassion and acceptance. ❤️

LES OGSÅ