DEDIKERT & INSPIRERT

MIN HISTORIE

Hei. Jeg heter Kenneth og jeg er aller mest opptatt av å møte DEG, den du er, under alle lagene av hva vi mennesker hele tiden føler press for å prestere. Jeg er interessert i hvem du er, hvilke drømmer du har, hvordan hjertet ditt er og hvordan du behandler deg selv.

MIN REISE : Det har vært mye smerte, både mentalt og fysisk. Det er en reise jeg den dag i dag er ufattelig glad for. Og ikke minst stolt av. Det er min reise, og den omfavner jeg med hele meg.
Det ender opp med å ta valg. Og det velges ofte mellom to sterke motstridende valg. Frykt eller kjærlighet. Hva velger jeg?

MIN VISJON : Både i Yoga kursene og Well-being programmene, er min visjon å SE deg. Forbi lagene av hva du tror du burde være eller hvordan du måler deg selv i forhold til prestasjoner og hva du får til og ikke får til. Jeg ønsker å skape ROM for at du kan utfolde deg nøyaktig som du er. At du får erfare det som dukker opp, i trygge omgivelser. Jeg ønsker at du skal se to perspektiv samtidig : Det ene er her og nå, å finne en slags aksept i nøyaktig hvordan ting ER. Uansatt hva situasjonen innebærer. Ved motstand mot en realitet, ved å ønske noe bort, istedenfor at den tingen forsvinner, så vil den faktisk vokse sterkere grunnet ditt sterke fokus på den. Ved aksept skaper du plass til noe NYTT, ergo det andre perspektivet : Hvordan du ønsker noe skal være på sikt. Kan du holde begge disse perspektiv i dine hender samtidig?

Utdannelse:

Arbeid

Min historie

KM Yoga Kenneth Mortensen

iFlyt senteret, Kongensgt. 11, 4610 Kristiansand

+47 928 99950 / kenneth@kmyoga.no

Processing...