Side-crow (L)

En utfordrende posisjon som krever at kroppen er u00e5pen og klar nok. Det legges rimelig mye trykk pu00e5 hu00e5ndkledd og mobilitet utfordres. Dette er i tillegg en sterk vridning, su00e5 det anbefales IKKE dersom du er gravid.