Flytende sekvens (L)

Vi kombinerer øvelsene og posisjonene fra forrige punkt. Vi beveger oss først gjennom “closed-hip” sekvensen, for deretter å knytte sammen “Open-hip” posisjonene.

Kjenner etter i din egen kropp: Hvordan kjennes fot plasseringene ut? Hvordan puster du? Har du aktivert kjernemuskular? Hvordan er fokuset ditt?

Kan du kjenne på transitions / flyt vel så mye som “slutt posisjonen” ?