Oppvarming Modul 8 (L)

I denne modulen vil du kjenne det godt i skuldrene, su00e5 det er nu00f8dvendig at vi varmer godt opp i dette omru00e5det. I tillegg blir det en del rolige vridninger for u00e5 klargju00f8re resten av kroppen for det som kommer.
Aller fu00f8rst - kan du sitte og bare puste en stund?