Open-hip asanas / posisjoner (L)

Vi u00f8nsker u00e5 u00e5pne hofta i de ulike posisjonene:n

KRIGER 2: Bakerste fot er pu00e5 linje med den fremre. Bakerste fot er rotet i underlag (like mye vekt pu00e5 utside fot som innside). Aktiver fremsiden av bakerste lu00e5r for u00e5 unngu00e5 at kne synker. Hofte og hjerte u00e5pnes ut mot side. Bakerste fot peker enten rett ut til siden eller en anelse fremover. Fremre kne er plassert rett over ankel. Armer strekkes ut fra hverandre. Ha skuldre plassert rett over hofte, og vu00e6r obs pu00e5 u00e5 senke / slappe av i skuldre. Kan du samtidig fokusere pu00e5 at indre organer er med og stu00f8tte opp under armene, som om de hjelper u00e5 bu00e6re dem? Dette fokuset kan gju00f8re det enklere u00e5 holde armene oppe, som en stu00f8tte fra innsiden. Kjernen er aktiv med en stabil rolig pust.n

SURFER POSE: Fra utgangspunktet i Kriger 2, vri bakerste fot og kne til u00e5 peke skru00e5tt bakover. Kne Mu00c5 peke i samme retning som fot, for u00e5 unngu00e5 u00e5 feilbelaste kneet. Synk litt ned og bakover mens du retter det fremre benet ut, tu00e6r pekene rett opp. Armer strekkes ut fra hverandre. Hvordan sitter du i posisjonen?n

Vi skal bruke disse to posisjonene i en flow senere i programmet.