Intro Inversjoner (L)

Jeg er su00e5 happy for at nettopp DU er med i dette programmet, og gu00e5r gjennom alle modulene i gitt rekkefu00f8lge. Hvordan kjennes din kropp og ditt sinn ut akkurat Nu00c5? La oss kaste oss inn i modul 7!n

Inversjoner = u00e5 vu00e6re oppned. Vi starter med enkle u00f8velser, og beveger oss videre fu00f8rst og fremst utifra hvordan kroppen kjennes.n

Vi starter rolig med enkle u00f8velser, og gu00e5r videre utifra det nivu00e5et vi ligger pu00e5.n
OBS! Noen av u00f8velsene, eksempelvis hu00e5ndstu00e5ende (nybegynner fase) kan virke svu00e6rt utfordrende. Vu00e6r god med deg selv underveis!

NIVu00c5

Alle nivu00e5er. OBS! Enkelte u00f8velser heller mot Advanced (spesielt hu00e5ndstu00e5ende fase 1).

UTSTYR

Yogamatte. Gjerne ha to blokker tilgjengelig.

VARSOM

Kjenn etter pu00e5 dagsform. Graviditet: Gju00f8r modifiserte versjoner.

ANKER

La pusten vu00e6re et anker gjennom alle u00f8velser, bevegelser og posisjoner.

FORDELER

Utrolig mange fordeler!
n- Styrkede armer, ben og kjernemuskulatur.
n- u00d8kt kroppsbevissthet.
n- u00d8kt balanse og sirkulasjon.
n- u00d8kt blodtilfu00f8rsel til hjernen
n- Stimulert fordu00f8yelse.
n- Nytt perspektiv! Det kan vu00e6re rimelig forfriskende u00e5 vu00e6re oppned.
n- Mestring: Overvinne frykt, som definitivt kan pu00e5virke andre omru00e5der i livet.