Hodestående (intro) (L)

Det mu00e5 understrekes sterkt fu00f8r du starter, at du ikke har noen issues med din nakke. Skader eller vondter betyr at du skal vu00e6re ekstra forsiktig med u00e5 legge trykk pu00e5 din nakke.

Dette er kun intro, dvs vi skal ikke lu00f8fte opp til fullt hodestu00e5ende. Vi skal gu00e5 ekstremt sakte frem og se pu00e5 solid teknikk og holdning.

Dersom du vil forsu00f8ke pu00e5 egenhu00e5nd og er klar for u00e5 gu00e5 videre, su00e5 vil det IKKE anbefales u00e5 gju00f8re dette inn mot en vegg. Det kan vu00e6re ustabilt i forhold til nakken din.