Avspenning Modul 8 (L)

Vi bruker goooood tid pu00e5 u00e5 avlaste store deler av kroppen her. Hu00e5ndledd og skuldre fu00e5r naturlig oppmerksomhet. Det samme gju00f8r ryggen, fu00f8rst og fremst korsrygg. Det blir selvsagt ogsu00e5 god tid til Shavasana helt til slutt.